< tilbage 04-07-2024 - 21:20

Hierarki eller Familieroller?

Hunden skal kende sin plads så den ikke kommer op i hierarkiet. 
Ja sådan lød det før i tiden, og desværre af og til den dag i dag.

Hvis man lander i en debat på facebook, hvor en frustreret ejer beskriver en udfordring med sin hund, så kommer der, naturligt nok, en masse svar af meget forskelligartet karakter.
Det er på den ene side rigtig dejligt at interessen og hjælpsomheden, samt lysten til at dele egne erfaringer, er så stor.
På den anden side kan det være meget problematisk, når rådene er baseret på meget få, egne erfaringer og/eller på forældet teori der for længst er modbevist.
Den forældede teori er især problematisk, da den er baseret på straf, dominans og ubehag, og derfor lægger op til hårdhændet behandling af hunden.
Hårdhændet behandling der både er unødvendig, uetisk og helt urimelig. 

< Tilbage